List otwarty do Prezydenta i Premiera ws. dramatycznej sytuacji oraz zagrożenia zdrowia i życia ponad 150 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i seniorów przebywających w instytucjach całodobowych.

Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami w imieniu 324 sygnatariuszy (wśród nich Krzysztofa Wostala – Prezesa Zarządu Fundacji Transgresja), 5 kwietnia 2020r. skierował do Prezydenta RP i Premiera Rządu RP list, w którym alarmuje o zagrożenia zdrowia i życia ponad 150 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i seniorów przebywających w instytucjach opieki całodobowej. Zagrożenie to wynika z kryzysu w ich funkcjonowaniu, spowodowanego epidemią COVID-19.

Jak podkreślają sygnatariusze listu, jeśli państwo polskie nie podejmie natychmiastowych działań, to powtórzy się sytuacja z krajów Europy Zachodniej, w które wcześniej uderzyła pandemia.
Jednocześnie załączają proponowany przez środowisko osób z niepełnosprawnościami Szczegółowy plan działania kryzysowego. Deklarują także pełną współpracę przy działaniach zapobiegawczych oraz interwencyjnych.

Poniżej zamieszczamy list w całości:

W sprawie: dramatycznej sytuacji oraz zagrożenia zdrowia i życia ponad 150 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i seniorów przebywających w instytucjach całodobowych.

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowny Panie Premierze,

W związku z pandemią COVID-19, wyrażamy bardzo duże zaniepokojenie sytuacją ponad 150 tysięcy osób przebywających w instytucjach stałego pobytu w ramach pomocy społecznej (m.in. domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia) i opieki zdrowotnej (m.in. zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, szpitale psychiatryczne). Osoby te są obecnie w sytuacji trudniejszej niż kiedykolwiek.

Jak wynika z reportaży m.in. BBC pt. „Ponury kryzys w domach pomocy społecznej w Europie” w Hiszpanii, Francji i Włoszech umarły już tysiące mieszkańców domów pomocy społecznej (często 40-50% mieszkańców poszczególnych instytucji) i innych instytucji całodobowych, a przypadki zaniedbań są porażające (m.in. porzucenie mieszkańców czy pozbawienie jedzenia).

Jeśli podobny kryzys nawiedzi Polskę, umrzeć może nawet 1/3 mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, a zatem ponad 40 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i seniorów, a pozostałych czekają bardzo bolesne skutki, zarówno znaczne pogorszenie stanu zdrowia fizycznego (np. na skutek odleżyn), jak i psychicznego (np. traumy).

Już teraz media alarmują o co najmniej 16 instytucjach poddanych kwarantannie i odciętych od świata oraz co najmniej 304 osobach zarażonych koronawirusem i co najmniej 2 zmarłych, m.in. w Niedabylu (ponad 90% zarażonych mieszkańców i personelu), Tomczycach (blisko 70% zarażonych mieszkańców), Jakubowicach, Koszęcinie (przymusowa ewakuacja wszystkich mieszkańców), Skarżysku-Kamiennej, Gorzycach, Starym Goździe (3 członków personelu na 88 pacjentów), Bochni, Bytomiu (149 osób w kwarantannie), Krakowie, Warszawie (Mokotów, w tym pacjenci wymagający dializ).

Ryzyko zakażenia koronawirusem i śmierci mieszkańców instytucji całodobowych jest radykalnie wyższe niż w przypadku innych grup. Do tego dochodzi ryzyko nadużyć związanych z pozostawaniem w izolacji, zaniedbania, a nawet porzucenia. Sytuacje te, niezależnie od ryzyka związanego z koronawirusem, mogą w obecnej sytuacji doprowadzić do zapaści zdrowia i śmierci.

W sytuacji braku podjęcia natychmiastowych, skoordynowanych i szeroko zakrojonych działań mieszkańców instytucji całodobowych może czekać masowa tragedia i kryzys humanitarny niespotykanej skali.

Apelujemy o niezwłoczne wprowadzenie następujących rozwiązań:

 1. Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ZZK) ds. osób z niepełnosprawnościami przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 2. Uszczegółowienie Instrukcji MRPiPS dla instytucji stałego pobytu oraz świadczenia usług społecznych.
 3. Zapewnienie ciągłości świadczenia usług osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym (w tym poprzez wykorzystanie zasobów Wojsk Obrony Terytorialnej).
 4. Utworzenie w samorządach bazy osób wymagających wsparcia i sieci instytucji wspierających.
 5. Monitorowanie sytuacji mieszkańców instytucji stałego pobytu oraz osób korzystających z usług społecznych.

Szczegółowy Plan proponowanego przez nas działania kryzysowego jest zawarty jako załącznik nr 1 do niniejszego Listu.

Załączamy również przetłumaczone Stanowisko i apel Europejskiego Forum Niepełnosprawności (European Disability Forum) pt. Instytucje stałego pobytu stają się ogniskami zarażeń i nadużyć.

Deklarujemy pełną współpracę przy działaniach zapobiegawczych oraz interwencyjnych i jesteśmy do dyspozycji.

Z poważaniem

dr Krzysztof Kurowski, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, w imieniu swoim, a także następujących osób i organizacji:

 1. Barbara Abramowska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 2. Bohdan Aniszczyk, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
 3. Urszula Arabska
 4. Monika Auch-Szkoda, Komitet Społeczny „Jesteśmy”
 5. Maciej Augustyniak, Fundacja Polska Bez Barier
 6. Monika Babicka
 7. dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski
 8. dr Rafał Bakalarczyk, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
 9. Jolanta Barska
 10. dr inż. Joanna Bartnicka, Politechnika Śląska
 11. Sławomir Besowski, Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych
 12. prof. dr hab. med. Barbara Bień, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Geriatrii, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
 13. Elżbieta Biernacka, Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”
 14. Mateusz Biernat, Fundacja Człowiek
 15. Katarzyna Bierzanowska, Inicjatywa Pełnoprawna, Kolektyw Artykuł 6
 16. Paweł Bilski, Fundacja Oczami Brata
 17. Regina Bisikiewicz, Polski Instytut Otwartego Dialogu
 18. prof. dr hab. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 19. Anna Bocheńska, Fundacja Pomoc Rodzinie – Człowiek w Potrzebie
 20. Rafał Bojarski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 21. Edward Bolak, Fundacja Wspólnota Nadziei i Farma Życia
 22. Aleksandra Bolczyk-Shepherd, Fundacja Oswoić Miopatie
 23. dr hab. Maciej Borski, prof. WSH, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 24. Joanna Bulandra, Rybnicka Rada Kobiet
 25. Stanisław Bulandra
 26. Małgorzata Durka, Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym
 27. Łukasz Broniszewski
 28. Bogusław Cebulski, Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej
 29. prof. dr hab. n. med. Andrzej Cechnicki, Ogólnopolskie Porozumienie na rzecz NPOZP
 30. Siostra Małgorzata Chmielewska
 31. Zofia Chodarcewicz, Nas Samorząd Tarnowskie Góry
 32. Elżbieta Cichosz
 33. Joanna Cimoszko, Stowarzyszenie Zostańmy Razem im. Mateusza Kolad
 34. Joanna Cieśla, dziennikarka
 35. Monika Cycling, Fundacja Toto Animo
 36. Karolina Cyran-Juraszek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 37. Ewa Cylny
 38. Witold Cylny
 39. Elżbieta Dajer
 40. Agnieszka Dąbkowska, Fundacja Zdrowie Jest Najważniejsze
 41. Justyna Dąbrowska
 42. Paweł Dłubis, Fundacja „Pomerdało mi się”
 43. Łukasz Domagała, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
 44. Agata Domalska, Spółdzielnia Socjalna WOLA
 45. Dominika Dopierała, Fundacja Nordoff Robbins Polska
 46. dr Anna Drabarz, Uniwersytet w Białymstoku, Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami
 47. Anna Dróżdż
 48. Ewa Duda, Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera
 49. Anna Duniewicz, Inicjatywa „Chcemy Całego Życia”
 50. dr Rafał Dziurla, Uniwersytet Warszawski
 51. Andrzej Dysiński
 52. Aneta Englot, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 53. Małgorzata Felger, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie
 54. dr Wojciech Figiel, Uniwersytet Warszawski
 55. prof. dr hab. Janina Filek, Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 56. Michał Fitas, Federacja Kibiców Niepełnosprawnych, Klub Kibiców Niepełnosprawnych
 57. dr Izabela Florczak, Uniwersytet Łódzki, WPiA
 58. dr Anna Fogel, radca prawny
 59. dr Piotr Fogel
 60. dr Małgorzata Franczak, Fundacja Eudajmonia
 61. Agnieszka Frelek
 62. Joanna Fromlewicz
 63. Beata Furmianiak
 64. Anna Gabryś
 65. Janek Gawroński, Klub Świadomej Młodzieży
 66. dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 67. dr Zbigniew Głąb, Stowarzyszenie Projektowo-Badawcze Instytut Działań Społecznych
 68. Łukasz Gojke, Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego
 69. Małgorzata Gorący, Stowarzyszenie OSTOJA
 70. Agnieszka Gorczyca-Kosińska
 71. Marek Gój, Fundacja Otwarte Ramię Białej Gwiazdy
 72. Dorota Górska
 73. Paweł Granicki, tłumacz
 74. Urszula Maria Gruszczyńska
 75. Grzegorz Grygiel, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
 76. Małgorzata Gryglas, PTSR oddział w Szczecinie
 77. Jerzy Gryglas, PTSR oddział w Szczecinie
 78. Katarzyna Gryglas, PTSR oddział w Szczecinie
 79. Anna Gryta, Miasto Obywatelskie Lubartów
 80. dr Michał Tadeusz Hadzel, Fundacja Autism Team, OSPPE
 81. Katarzyna Heba, Fundacja im. Helen Keller
 82. Marcin Prabhu Henrykowski
 83. Joanna Hereta, Stowarzyszenie „To Ma Sens”
 84. Dagmara Heromińska, mgr diagnostyki laboratoryjnej
 85. Justyna Hinz
 86. Jacek Hołub, dziennikarz
 87. Barbara Imiołczyk, Ambasador Konwencji (wyróżnienie Kongresu Osób  Niepełnosprawnościami)
 88. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Fundacja im. Brata Alberta
 89. Jolanta Jackiewicz, Stowarzyszenie „Śląskie Perły”
 90. Rafał Jacyna
 91. Ewa Jacyna-Senderacki, „Autysta Dorosły w Mojej Rodzinie”
 92. Jacek Jakubowski
 93. Anna Janiak, Fundacja FIONA
 94. Artur Janicki
 95. Przemysław Jaśkiewicz, Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej
 96. Ewa Jasińska
 97. Kinga Jędrasik, Inicjatywa „Spa dla Mam. Wspieramy Mamy”, Stowarzyszenie Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Łódź
 98. Paweł Jordan, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
 99. Jarosław Jużyczyński
 100. Janina Kaczmar, Fundacja „Pomóż Mi Żyć”
 101. Alicja Kaiser
 102. Piotr Kałuski
 103. Katarzyna Kamecka-Lach, Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”
 104. Ewa Kamińska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych
 105. Klementyna Kamińska
 106. Maciej Kamiński
 107. Bogusława Kandzia
 108. Iwona Kapturzak, Fundacja na rzecz Wspierania Dzieci z Autyzmem „W Kontakcie”
 109. Jakub Kapturzak
 110. Magdalena Karwacka
 111. Monika Karwacka, Forum na rzecz Osób z Wieloraką Niepełnosprawnością
 112. Hubert Karwacki
 113. Teresa Kasprzak
 114. Beata Kazimierczak, „Nie-Samodzielni”
 115. Karolina Kłobucka
 116. Mariusz Kłobucki
 117. Magdalena Kocejko, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia, Kolektyw Artykuł 6
 118. Anna Koć
 119. Jacek Kołacz
 120. Patrycja Kołodziejczyk, Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi Na Świat
 121. Krzysztof Koman, Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
 122. Katarzyna Konieczna
 123. Danuta Konieczna
 124. Waldemar Konieczny
 125. Katarzyna Koplińska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 126. Katarzyna Kosecka
 127. Dorota Kośmider, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków ŚDS
 128. Alicja Kowalik
 129. Andrzej Kowalik
 130. Sebastian Kowalik
 131. Maciej Kowalski, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
 132. Piotr Kowalski, Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych
 133. Beata Kozak
 134. Bartosz Kozak
 135. Grzegorz Kozłowski, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
 136. Tomasz Koźmiński, Fundacja For Heroes
 137. Jolanta Kramarz, Fundacja Vis Maior
 138. Maria i Robert Królikowscy, „Konwencyjnie”
 139. Jacek Królikowski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 140. Ks. Jacek Krzemień, kapelan Wspólnoty Chleb Życia w Polsce
 141. Michał Krzyżanowski
 142. Agata Krzyżek, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie
 143. dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa
 144. Anna Kublik, Warszawski Strajk Kobiet
 145. Jacek Kucharczyk
 146. Justyna Kucińska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 147. Ryszard Kuczyński, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Dolnośląski
 148. Zuzanna Kuhl
 149. Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego
 150. Barbara Kurek
 151. Izabela Kusznierewicz
 152. Mateusz Kusznierewicz
 153. Agnieszka Kwaśniewicz
 154. Jacek Mariusz Kwiatkowski, Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
 155. dr Tomasz Lasocki, Uniwersytet Warszawski, WPiA
 156. Maria Leszczyńska, Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 157. Katarzyna Ledzińska, Fundacja Oswoić Miopatie
 158. Monika Lewandowska, „Nie-Samodzielni”, oddział Sopot
 159. dr Sylwia Lewicka, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 160. Agnieszka Lewonowska-Banach, Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne
 161. Ala Loranc, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Autyzmem Zacisze
 162. Klementyna Ludwig-Kamińska
 163. Anna Łężak
 164. Paweł Łukasiak
 165. Beata Łukaszczyk
 166. Andrzej Łukaszczyk
 167. dr inż. Mateusz Macałka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 168. Aleksander Maciaszek
 169. Ewelina Maj, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Homini”
 170. Anita Majewska
 171. Klaudia Majewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 172. Monika Matysiak
 173. Sylwia Mądra, Inicjatywa Chcemy Całego Życia, Fundacja Autism Team
 174. Monika Merkel, Centrum Integracja Gdynia
 175. Jacek Michałowski
 176. Joanna Mielczarek, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
 177. prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk, Uniwersytet Śląski
 178. Krystyna Milewska
 179. Maria Magdalena Miller
 180. Cezary Miżejewski, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
 181. Marzena Moch, Rodzice i Terapeuci Na Rzecz Osób Autystycznych POZNAJ-ZROZUM
 182. Mirosław Moch, Rodzice i Terapeuci na Rzecz Osób Autystycznych POZNAJ-ZROZUM
 183. Jarosław Mojsiejuk, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
 184. dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka, Politechnika Wrocławska
 185. Jerzy Naumiuk
 186. dr hab. Jakub Niedbalski, Uniwersytet Łódzki, Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS
 187. Agnieszka Niedźwiedzka
 188. Anna Nowak, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA”
 189. Małgorzata Nowak
 190. Maryla Ochimowska-Teper, Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nasz Bezpieczny Świat”
 191. Anna Odrowąż-Maciaszek
 192. Bożena Okuń, Fundacja Toto Animo
 193. Dominika Olszewska
 194. Maciej Olszewski
 195. Aleksandra Orchowska, Fundacja ORCHidea
 196. Małgorzata Ornoch-Tabędzka, Fundacja Przestrzeń Aktywności, Rozwoju i Kreatywności
 197. Małgorzata Osipczuk, Stowarzyszenie „Intro”
 198. dr Natalia Pamuła, Uniwersytet Warszawski, Kolektyw Artykuł 6
 199. Agnieszka Panek
 200. Mariusz Panek, Fundacja Leonardo
 201. Edyta Papajewska, Inicjatywa Chcemy Całego Życia
 202. Paweł Parus, Klub Kibiców Niepełnosprawnych, Federacja Kibiców Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Marszałka Dolnego Śląska ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 203. Ewa Pawłowska, Fundacja Integracja
 204. Zofia Pągowska, Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Postaw na Nas
 205. Alina Perzanowska, Fundacja Wspólnota Nadziei i Farma Życia
 206. Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych
 207. Mikołaj Piekut, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 208. Marzena Pieńkosz-Sapieha, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Zespół do Spraw Społecznych, Rodziny i Dziedzictwa Narodowego\
 209. Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka
 210. Tomasz Popiel, Fundacja „Pomerdało mi się”
 211. Joanna Popławska, Fundacja Artus
 212. Sławomir Popowski
 213. Adriana Porowska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
 214. Dorota Próchniewicz, Inicjatywa „Chcemy Całego Życia”
 215. dr Ariel Przybyłowicz, Uniwersytet Wrocławski, WPAiE
 216. Wiesława Przybysz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 217. Tomasz Przybyszewski, portal Niepelnosprawni.pl
 218. Ewa Pytasz
 219. Małgorzata Radziszewska, Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl
 220. Agnieszka Rawicz
 221. dr Anna Reda-Ciszewska, WPiA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 222. Filip Rodzik, Skorpion Polkowice
 223. Andrzej Rossa, Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, członek założyciel Alzheimer Polska
 224. Grażyna Rosołowicz, „Nie-Samodzielni”
 225. Anna Rostafińska-Hagemejer
 226. dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. UKSW, WPiA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 227. Mateusz Różański, dziennikarz
 228. dr Seweryn Rudnicki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 229. Anna Rutz, Fundacja Elektrownia Inspiracji, Kolektyw Artykuł 6
 230. Dorota Rybarska – Jarosz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Urząd Marszałkowski w Szczecine
 231. Małgorzata Rybicka, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
 232. dr Marta Salkowska, Collegium Civitas
 233. Beata Sałach
 234. dr Beata Samoraj-Charitonow, IPS Uniwersytet Warszawski
 235. Andrzej Senderacki, „Autysta Dorosły w Mojej Rodzinie”
 236. Beata Siemaszko
 237. Kamil Sieratowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta
 238. Stanisław Sikora, Fundacja Helpful Hand
 239. Małgorzata Silny, Fundacja KSK
 240. Natalia Skipietrow, Fundacja im. Andrzeja Bączkowskiego
 241. Rafał Skrzypczyk, Wiceprezes Zarządu, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR
 242. Kinga Smaga
 243. Aleksandra Smereczyńska, Fundacja Ergo Sum
 244. Ewa Smolarow
 245. Magdalena Smugowska
 246. Marta Somow
 247. Izabela Sopalska-Rybak, Kulawa Warszawa
 248. Elżbieta Sowa, Fundacja Zapewnić Przyszłość
 249. Irena Sowińska
 250. Robert Stalewski
 251. Grażyna Staniszewska, Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
 252. Marian Stasik
 253. Piotr Stefański, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
 254. Ewa Stolarz
 255. Adam Stromidło, Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski
 256. dr Monika Struck-Peregończyk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 257. Justyna Strus
 258. Grażyna Szacka
 259. Roman Szacki, Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją
 260. Grażyna Szałygo
 261. dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW, EAPN Polska
 262. Magda Szarota, Lancaster University, Kolektyw Artykuł 6
 263. Alicja Szatkowska, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
 264. Miłosz Szczepanek
 265. Anita Szlęzak
 266. Emilia Szmyt-Kustra, Inicjatywa „Spa dla Mam. Wspieramy Mamy”
 267. dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Politechnika Łódzka
 268. Anna Szymańska, Uniwersytet Warszawski
 269. Halina Szymańska
 270. Agnieszka Ścianowska
 271. Olga Ślepowrońska, Stowarzyszenie „Mutida”, Inicjatywa „Spa dla Mam. Wspieramy Mamy”
 272. Scholastyka Śniegowska
 273. Piotr Thieme, Spółdzielnia Socjalna WOLA
 274. Sandra Teodorczyk
 275. Agata Teutsch, Fundacja Autonomia
 276. Teresa Tiszbierek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 277. Piotr Todys, Fundacja TUS
 278. dr Małgorzata Trojańska, Uniwersytet Pedagogicznego w Krakowie
 279. Małgorzata Turek, Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „CHMURKA”
 280. dr n.med. Jolanta Twardowska – Rajewska, członek Komisji Rehabilitacji i Integracji Społecznej PAN
 281. Kamila Walicka
 282. Paweł Walicki
 283. Agnieszka Warszawa, Fundacja Autism Team
 284. Aleksander Waszkielewicz, Rada Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (Fronia)
 285. Elżbieta Wąs, Miasto Obywatelskie Lubartów
 286. Waldemar Weihs, Fundacja „Merkury” w Wałbrzychu
 287. Mira Widurek, Stowarzyszenie „Dla Równości”, Krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, Zespół do spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego
 288. Joanna Wierzbicka, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „KOLOMOTYWA”
 289. Zygmunt Wierzyński, Alzheimer Polska, Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 290. Joanna Witkowska, Fundacja Pies Przewodnik
 291. dr Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii
 292. Aleksandra Włodarczyk, Fundacja Pełna Życia
 293. Paweł Włóczewski
 294. Grażyna Wojciechowicz
 295. Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
 296. Olga Wojdyńska, Stowarzyszenie „Mutida”, Inicjatywa „Spa dla Mam. Wspieramy Mamy”
 297. Alina Wojtowicz-Pomierna
 298. Jolanta Wołągiewicz, Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy, Podlaska Redakcja Seniora, Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego
 299. dr Agnieszka Wołowicz, Uniwersytet Warszawski, Kolektyw Artykuł 6
 300. Magdalena Worotniak
 301. Wojciech Worotniak
 302. Krzysztof Wostal, Fundacja Transgresja
 303. Anna Wotlińska
 304. Anna Woźniak-Szymańska, Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Polski Związek Niewidomych
 305. Grażyna Wójcik, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 306. Maja Wójcikiewicz
 307. Filip Wójcikiewicz
 308. Paweł Wójtowicz, MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
 309. Irena Wóycicka, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
 310. Michał Wroniszewski, Fundacja Synapsis, Porozumienie Autyzm-Polska
 311. Agnieszka Wyrzykowska, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Sopot, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, koło Sopot
 312. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG, Centrum Projektowania Uniwersalnego WA Politechnika Gdańska
 313. Tomasz Wysoczański
 314. Bernadeta Zakrzewska
 315. Monika Zakrzewska, Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego
 316. Marcin Zakrzewski
 317. Maciej A. Zarębski, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne
 318. Adam Zawisny, Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Rozwiązywania Problemów Osób z Niepełnosprawnościami przy Urzędzie Miasta Łodzi
 319. Mirosław Zieliński, Prezes Krajowego Forum na rzecz Terapii Chorób Rzadkich – ORPHAN
 320. dr Monika Zima-Parjaszewska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 321. Edyta Żmija
 322. dr Dorota Żuchowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 323. Przemysław Żydok, Fundacja Aktywizacja
 324. Bogusława Żywna, Śląska Fundacja Pomocy Głuchoniewidomym

Do wiadomości:

 • Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
 • Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej
 • Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości
 • Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
 • Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister w Kancelarii Prezydenta RP
 • Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej
 • Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny
 • Barłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
 • Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wojewodowie
 • Gen. dyw. Wiesław Kukuła, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
 • Paulina Malinowska-Kowalczyk, Doradca Prezydenta RP ds. osób z niepełnosprawnościami

Do pobrania:

Udostępnij. Podziel się tym.👍