Współpraca

Fundacja Transgresja realizuje przedsięwzięcia, które mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami z wszelkich sfer życia. Nasze działania kierujemy nie tylko do osób z niepełnosprawnościami, ale także do ogółu społeczeństwa. Poprzez podejmowane przez nas inicjatywy pokazujemy osoby z niepełnosprawnościami, jako ludzi pełnych pasji i możliwości, a także osobom z niepełnosprawnościami, że mają dusze możliwości i wiele szans na dobre, godne życie.

Wielu naszych działań nie udałoby się podjąć bez współpracy z innymi ludźmi, organizacjami, instytucjami, firmami. Za każde wsparcie, pomoc oraz wspólne inicjatywy jesteśmy ogromnie wdzięczni. Dziękujemy za otwartość na potrzeby i możliwości osób z niepełnosprawnościami oraz działania na rzecz podniesienia świadomości społecznej o tych osobach.

W gronie współpracujących z nami znaleźli się:

 • Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.
 • Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie w Katowicach.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 • Fundacja Aktywizacja Filia w Katowicach.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 • Fundacja naKole.
 • Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych „W LABIRYNCIE”.
 • Dobre Kadry Centrum Badawczo-Szkoleniowe Sp. z o.o.
 • EUWT TRITIA Z O.O.
 • Nadleśnictwo Katowice.
 • Fundacja Kultury Bez Barier.
 • Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach.
 • Klub Kibiców Niepełnosprawnych GKS-u Katowice.
 • Polski Związek Niewidomych Koło w Piekarach Śląskich.
 • Rada Seniorów Miasta Katowice.
 • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.
 • Polski Związek Głuchych Koło w Zabrzu.
 • Pełnomocnik Starosty Pszczyńskiego ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Pełnomocnik Prezydenta Mysłowic ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
 • Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Polski Związek Głuchych Koło w Katowicach.
 • Urząd Transportu Kolejowego.
 • Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice.
 • Śląska Fundacja Pomocy Głuchoniewidomym.
 • Polska Fundacja Osób Słabosłyszących.
 • Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
 • Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST.
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie.
 • Fundacja Teatru Śląskiego „Wyspiański”.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach.
 • Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES.
 • Muzeum Doctor Villa w Koszęcinie.
 • Stowarzyszenie Specjalistycznej Edukacji Artystycznej SPEC-ART z Katowic.
 • PKP S.A.
 • Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 • Starostwo Powiatowe w Pszczynie.
 • LS Airport Services S.A.
 • Stowarzyszenie FAON.

Serdecznie zapraszamy do wspólnych działań kolejne instytucje, organizacje i firmy, a także indywidualne osoby.

Udostępnij. Podziel się tym.👍