Misja fundacji

Misją Fundacji Transgresja jest działanie na rzecz przezwyciężania wykluczenia społecznego osób z funkcjonalną niepełnosprawnością sensoryczną oraz działanie na rzecz przezwyciężenia granic osobistych ludzi z niepełnosprawnościami sensorycznymi, a więc osób niewidomych i niedowidzących, głuchych i niedosłyszących oraz głuchoniewidomych.

Ludzie ci mają problemy w komunikowaniu się ze społeczeństwem przy pomocy mowy ustnej, odbieraniem informacji z otoczenia za pomocą wzroku, swobodnym przemieszczaniem się i inne. Niektórzy z nich stale przekraczają wewnętrzne granice i stanowią inspirację dla innych – nie tylko ludzi z niepełnosprawnościami. Są tacy, którzy potrzebują większego wsparcia w wykonywaniu różnych ról społecznych. Jedni i drudzy, tak jak każdy człowiek, potrzebują motywacji oraz wsparcia w samorozwoju.

Poprzez swoje działania chcemy ułatwić pokonywanie barier – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych tym ludziom, a także zacierać granice między ludźmi z niepełnosprawnościami sensorycznymi, a resztą społeczeństwa.

Wierzymy, że nie może się to odbyć bez samorozwoju samych osób z niepełnosprawnościami, przy czym równie ważna jest akceptacja i zrozumienie przez nich swoich ograniczeń. Z drugiej strony ważne jest by społeczeństwo wyzbyło się uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnościami, by nastąpiło zrozumienie faktu, że są oni częścią tego społeczeństwa i że udzielając im wsparcia, korzystają wszyscy – zarówno w sferze duchowej, społecznej, moralnej, jak i materialnej.

Naszą misję realizujemy poprzez podejmowanie i rozwijanie inicjatyw i działań edukacyjnych, informacyjnych, rzeczniczych, służących likwidacji ograniczeń dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi w przestrzeni społecznej i publicznej. Ufamy, że przyczynią się one do wzajemnego zrozumienia i przenikania środowisk osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi i reszty społeczeństwa.


Udostępnij. Podziel się tym.👍