Łap okazje w życiu, znajduj pracę

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. Mark Twain

Jaką rolę odgrywa praca w życiu człowieka?

Niewątpliwie praca kształtuje człowieka oraz zwiększa w jego oczach własną wartość i rozwija pewność siebie. Kiedy jesteśmy osobami z niepełnosprawnością jeszcze bardziej powinniśmy walczyć o swój wakat na rynku pracy. Dlaczego? Powodów jest tak dużo jak ofert pracy dla osób niepełnosprawnych.

Zadając sobie pytanie po co pracować przy niepełnosprawności, zawsze powinniśmy pamiętać o ogromnych korzyściach jakie płyną z wykonywania pracy. Nie mamy tu na myśli finansowych dochodów, tylko samorozwój i odczucie ogromnej satysfakcji ze względu na samodzielność i hart ducha.

Pracować można w różny sposób czy to intelektualnie, czy też fizycznie. Trzeba jednak się uodpornić na to, że tzw. pełnosprawni nierzadko będą wątpić w twórcze możliwości osób z niepełnosprawnościami.
Warto jednak podjąć trud pracy. Oto kilka powodów dlaczego warto pracować:

  • większa motywacja do osiągania założonych przez siebie celów,
  • zwiększenie poczucia własnej wartości,
  • satysfakcja z pracy,
  • rozwijanie samodzielności,
  • podnoszenie własnych umiejętności, kompetencji (samorozwój),
  • dodatkowe źródło dochodu,
  • spełnianie marzeń,
  • zaspakajanie własnych potrzeb.

Jaki jest cel motywowania ludzi do pracy w Klubie Pracy i różnego rodzaju projektach.

Celem Klubu Pracy oraz różnego rodzaju projektów aktywizacyjnych jest umożliwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia oraz wzbudzenie w nich wiary we własne możliwości i umiejętności. Jedną z dróg do osiągnięcia tego celu jest wzniecenie w uczestnikach chęci do podejmowania działań zmierzających do szukania zatrudnienia oraz wiary w możliwość jego znalezienia. Na przeszkodzie nierzadko stoi brak wiary uczestników we własne możliwości i umiejętności, a także poczucie, że sytuacja jest beznadziejna, lecz tak przecież nie jest.
Dla wzmocnienia motywacji czasami warto pokazać inne osoby, którym sztuka znalezienia pracy się udała. Nierzadko korzystający ze wsparcia w poszukiwaniu pracy mogą wzbudzić w sobie motywację, gdy widzą, że inna osoba, która w ich mniemaniu ma trudniej, radzi sobie. Porównują swoją sytuację zdrowotną, życiową, społeczną itp. do tej osoby i mówią sobie: „On ma gorzej niż ja, a radzi sobie. To mnie się musi udać!”.

Liderze, wzbudź motywację w uczestnikach Klubu Pracy lub adresatach projektu!

Zaproś na spotkanie z uczestnikami projektu aktywizacyjnego lub Klubu Pracy Krzysztofa Wostala – osobę, która mimo swojej głuchoślepoty każdego dnia podejmuje nowe wyzwania, każdego dnia pokazuje, że można osiągnąć wiele. Spotkanie z osobą, która jest całkowicie niewidoma i jednocześnie słabosłysząca, pracuje zawodowo i społecznie, jest laureatem kilku nagród, może być dla uczestników przełomowe. Może pokazać, że wszystko jest możliwe. Wystarczy uwierzyć w siebie, wyznaczyć sobie cele, przemyśleć sposoby ich realizacji i podjąć działania by je zrealizować.

Jak długo trwa spotkanie?

Spotkanie trwa około godzinę – może trwać dłużej, lecz po nim Krzysztof Wostal jest także do dyspozycji jego uczestników.

Jak zorganizować takie niecodzienne spotkanie?

Skontaktuj się z nami. Potrzebne namiary znaleźć można na niniejszej stronie w dziale Kontakt.

Udostępnij. Podziel się tym.👍