Strona główna

Ciepło witamy w Fundacji Transgresja, w której  🙂

Dlaczego Fundacja Transgresja?

Naszą misją jest Transgresja osobista ludzi w obszarze niepełnosprawności.

Fundacja Transgresja powstała po to, aby wspierać ludzi z niepełnosprawnościami – zwłaszcza sensorycznymi w przekraczaniu przez nich różnych granic, zwłaszcza: biologicznych, społecznych, kulturowych, edukacyjnych, symbolicznych i innych, które powstały wskutek ich niepełnosprawności oraz by niwelować granice podziału na świat ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Pokazujemy osobom z niepełnosprawnościami, że możliwe jest pokonywanie różnych granic, że możliwe jest więcej, niż nam się wydaje.
Poprzez podejmowane przez naszą fundację działania informacyjne i edukacyjne, pokazujemy społeczeństwu osoby z niepełnosprawnościami jako ludzi pełnych dobrej energii, będących źródłem inspiracji, niosących pomoc innym.

Rozszerz swoje horyzonty. Nie za tydzień, nie jutro, lecz już dziś!

Nie jest możliwe, aby człowiek przeżył bez powietrza, wody, pożywienia i snu.
Nie jest możliwe dla poprawy jakości życia by nie pogłębiać swojej wiedzy oraz by nie przekraczać granic wewnętrznych.
Warto mieć wewnętrzną motywację do działań, by rozwijać się jako jednostka, lecz także przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa.

Komentarze są zamknięte.