Fundacja

Udostępnij. Podziel się tym. :)

Fundacja Transgresja powstała w 2017 roku z inicjatywy Krzysztofa Wostala – człowieka głuchoniewidomego, po to, aby wspierać ludzi z niepełnosprawnościami sensorycznymi w przekraczaniu różnych granic, zwłaszcza: biologicznych, społecznych, kulturowych, edukacyjnych, symbolicznych i innych, które powstały wskutek ich niepełnosprawności oraz by niwelować granice podziału na świat ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
Poprzez podejmowane przez naszą fundację działania, pokazujemy także osoby z niepełnosprawnościami jako ludzi pełnych dobrej energii, niosących pomoc innym, będących źródłem inspiracji.

Udostępnij. Podziel się tym. :)


Komentarze są zamknięte.