Fundacja Transgresja

Fundacja Transgresja powstała w 2017 roku z inicjatywy Krzysztofa Wostala – człowieka głuchoniewidomego i wsparciu Agnieszki Majnusz , tłumacza-przewodnika osób głuchoniewidomych, po to, aby wspierać ludzi z niepełnosprawnościami sensorycznymi w przekraczaniu różnych granic, zwłaszcza: biologicznych, społecznych, kulturowych, edukacyjnych, symbolicznych i innych, które powstały wskutek ich niepełnosprawności oraz by niwelować granice podziału na świat ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
Poprzez podejmowane przez naszą fundację działania, pokazujemy także osoby z niepełnosprawnościami jako ludzi pełnych dobrej energii, niosących pomoc innym, będących źródłem inspiracji.

Logo Fundacji Transgresja

Fundacja Transgresja to:

 • warsztaty, szkolenia, webinaria;
 • wycieczki, wspólne wyjazdy, trekkingi czy spływy kajakowe;
 • spacery sensoryczne i warsztaty fotograficzno-dźwiękowe;
 • mnóstwo godzin zajęć w szkołach, przedszkolach, klubach seniorów, urzędach i organizacjach pozarządowych;
 • badania oraz audyty dostępności w jednostkach samorządu, kultury i edukacji;
 • spotkania i rozmowy z samorządami, czyli wspólne wypracowywanie rozwiązań ułatwiających życie osobom z niepełnosprawnością;
 • wsparcie osób głuchoniewidomych na różnych polach: motywacyjne, technologiczne czy sprzętowe;
 • podnoszenie wiedzy na temat osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, poprzez pokazywanie ich potencjału i możliwości;
 • uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w mediach;
 • „Czas na Społeczeństwo” – wywiady z inspirującymi osobami;
 • Wieczór Uważnego Słuchania oraz warsztaty komunikacyjne;
 • filmy, zdjęcia, wystawy fotograficzne i spotkania autorskie w bibliotekach i wspólne czytanie w ramach akcji Narodowego Czytania;
 • Klub Ludzi Głuchoniewidomych i Ich Przyjaciół.

a to nie wszystko…😎

Udostępnij. Podziel się tym.👍