Pasażer z niepełnosprawnością w transporcie publicznym

Jesteś pracownikiem transportu publicznego – kierowcą, motorniczym, konduktorem, kasjerem, informatorem…?
Pracujesz na dworcu, lotnisku, promie, statku pasażerskim … i pojawiają się tam niepełnosprawni pasażerowie?

Ludzie z niepełnosprawnościami także chcą, mogą i powinni mieć możliwość podróżowania.

W dzisiejszym świecie przemieszczanie się jest jednym z warunków rozwoju, a także koniecznością dla zaspakajania różnych życiowych celów. Ludzie przemieszczają się za pomocą różnych środków transportu. Ich wybór uzależniony jest od wielu czynników, wśród których wymienić możemy przykładowo: rodzaj transportu – publiczny/prywatny, wygoda w trakcie podróży, długość trasy, czy koszty z tym związane. Dla osób z niepełnosprawnościami, przy planowaniu podróży istotne są także bariery architektoniczne i komunikacyjne, na jakie mogą napotkać w trakcie podróży, wraz możliwościami ich pokonywania. Niejednokrotnie niewielka pomoc osobie niepełnosprawnej pozwala na likwidację tych barier.

Pamiętać należy, że niepełnosprawni mają takie same prawa jak pozostali członkowie społeczeństwa, dlatego też, powinni mieć dobry dostęp do wszelkich usług, z którymi wszyscy obywatele mają do czynienia na co dzień, co w konsekwencji powoduje, że pracownicy transportu publicznego powinni być przygotowani do pomocy klientom i obsługi pasażera z niepełnosprawnością.

Niepełnosprawni podróżują z asystą, lecz bardzo często także samodzielnie. Szkolenia warsztatowe z zakresu obsługi pasażera z niepełnosprawnością w transporcie publicznym nauczą i zwrócą uwagę ich uczestnikom, jak skutecznie pomóc podróżnemu niepełnosprawnemu i jak właściwie zachować się w stosunku do człowieka z niepełnosprawnością, a także jak nie popełniać prostych błędów w kontakcie z niepełnosprawnym podróżnym.

Dla kogo są te szkolenia?

Szkolenia z zakresu obsługi niepełnosprawnego klienta przez pracowników transportu publicznego przewidziane są dla:

 • kierowców,
 • motorniczych,
 • konduktorów,
 • kontrolerów biletów,
 • bagażowych,
 • kasjerów,
 • marynarzy na statkach pasażerskich,
 • stewardów,
 • taksówkarzy,
 • pracowników służb informacyjnych,
 • oraz innych pracowników transportu zbiorowego.

Co daje pracownikom transportu publicznego szkolenie z zakresu obsługi pasażera z niepełnosprawnością?

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • nauczą się identyfikować potrzeby niepełnosprawnych klientów w zakresie komunikacji,
 • nabędą umiejętności podstawowej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi,
 • nauczą się jak przeprowadzić rozmowę z użyciem alternatywnych środków,
 • będą mogli wykształcić w sobie umiejętności niezbędne do efektywnej i profesjonalnej obsługi pasażera z niepełnosprawnością,
 • nauczą się, jak skutecznie i profesjonalnie mogą pomóc osobie niepełnosprawnej,
 • przygotują się do wypracowania standardów obsługi klienta z niepełnosprawnością zgodnie z normami jakości,
 • poznają najczęściej popełniane błędy w stosunku do pasażerów z niepełnosprawnością, a także dowiedzą się, jak ich nie popełniać,
 • rozwiną umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi.

Jaka jest tematyka szkoleń?

Warsztatowe i interaktywne szkolenia z zakresu obsługi przez pracowników transportu zbiorowego niepełnosprawnego pasażera obejmują między innymi następujące tematy:

 • Wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności.
 • Różnice między ludźmi z niepełnosprawnością, a tymi bez niej.
 • Podstawowe akty prawne wobec osób z niepełnosprawnością i niepełnosprawności obowiązujące w Polsce, dotyczące transportu zbiorowego.
 • Identyfikowanie specjalnych potrzeb klienta ze względu na jego niepełnosprawność.
 • Nauka, praca, życie codzienne osób z niepełnosprawnością.
 • Pasje, hobby i zainteresowania niepełnosprawnych.
 • Sprzęt ułatwiający wykonywanie pracy i życia, którymi posługują się niepełnosprawni.
 • Jak skutecznie pomóc klientowi niepełnosprawnemu w podróży.
 • Niepełnosprawni fizycznie i różnice w podejściu do nich ze względu na sposób ich przemieszczania się.
 • Znaczenie zachowań werbalnych i niewerbalnych w kontaktach z klientem z dysfunkcją wzroku.
 • Podstawowe i alternatywne sposoby komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo i słuchowo.
 • Sposoby komunikacji z osobą niesłyszącą w przypadku nieznajomości języka migowego.
 • Jak mieć dobry kontakt z osobą słabosłyszącą.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Zajęcia odbywają się w grupach dydaktycznych od kilku, do kilkunastu uczestników, w siedzibie instytucji szkolonych osób, bądź w wynajętej sali na terenie całego kraju.

Kto prowadzi te szkolenia?

Prowadzący to osoby doświadczone, kompetentne, pracujące z osobami niepełnosprawnymi, a także praktycy przekazywanych umiejętności. Wśród trenerów są aktywne (również podróżniczo) osoby z niepełnosprawnością, niejednokrotnie wyróżnione prestiżowymi nagrodami.

Jak długo trwa szkolenie?

Czas szkolenia to 8 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są metodami interaktywnymi i warsztatowymi.

Udostępnij. Podziel się tym.👍