Działania projektowe

Wśród wielu naszych działań są takie, które są działaniami projektowymi.

Projekty:

 1. „Time4AlternativeCreativity in remote space” – jeden z 8 partnerów z 4 krajów UE (w trakcie realizacji) – Erasmus +
 2. „Bądźmy razem – wsparcie dla osób z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu” – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 3. „Warsztaty integracyjne na temat komunikacji dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną oraz ich asystentów” – Urząd Miasta Katowice.
 4. „Partycypacja dostępna” – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
 5. „Ślepy los to szczęśliwy traf”- Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej.
 6. „Udostępniacze” – 1 z realizatorów – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach programu Dostępność Plus.
 7. „Zielone Katowice wszystkimi zmysłami poznawane” – Katowice Miasto Ogrodów -Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.
 8. „Osoba z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu bezpieczna w przestrzeni publicznej i w życiu codziennym” – Pomoc to Moc – społeczna odpowiedzialność PZU.

Dodatkowo:

 1. Cykliczna audycja „Czas na Społeczeństwo” we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES, publikowana na łamach portalu informacyjnego InfoKatowice.pl
 2. Wystawy fotograficzne we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką w Katowicach, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Mysłowicach.
 3. Patron projektu wzmacniającego kobiety z niepełnosprawnością sensoryczną nieformalnej grupy kobiet „Sensorycznie wrażliwe”.

Raporty:

 1. „Urząd otwarty na dialog. Osoby z niepełnosprawnościami partnerami społecznymi.” – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
 2. Dostępność autobusowo-tramwajowej komunikacji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – w ramach akcji „Masz Głos”.

Udostępnij. Podziel się tym.👍