Rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia o nazwie „Popularyzacja oferty oraz wsparcie rozwoju turystyki rowerowej w Małopolsce”.

W ramach zadania „Popularyzacja oferty oraz wsparcie rozwoju turystyki rowerowej w Małopolsce” planowane jest zorganizowanie cyklu 6 spotkań (w formie online – webinaru) służących promocji oferty turystyki rowerowej Małopolski oraz podnoszących wiedzę w zakresie standardów oraz rozwoju turystyki rowerowej (świadczonej przez podmioty prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego), w tym:

  • 2 spotkania dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalnych organizacji turystycznych na temat m.in. dobrych praktyk informowania o ofercie rowerowej (w tym z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami), znakowania tras i szlaków rowerowych, standardów budowy tras rowerowych;
  • 2 spotkania dla przedsiębiorców (w tym biur podróży) zainteresowanych rozszerzeniem swojej oferty o turystów rowerowych na temat m.in. potrzeb turystów rowerowych, oferty Małopolski dla turystów rowerowych;
  • 2 spotkania dla turystów rowerowych ( w tym 1 dla turystów ze szczególnymi potrzebami) przedstawiające ofertę rowerową Małopolski wraz z zaprezentowaniem sposobów wyszukiwania informacji, korzystania z narzędzi oraz prezentacją materiałów dostępnych dla turysty rowerowego.

Spotkania zostaną zorganizowane i przeprowadzone do końca listopada 2022r.

Dwie osoby jadą drogą pod górę na rowerach. Za nimi trawa, lasy, jezioro. W głębi zamek.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Na rowery – Visit Małopolska.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Logo Małopolski.

Udostępnij. Podziel się tym.👍