Inspirujące spotkanie

Inspirujące spotkanie z człowiekiem, który jest jednocześnie całkowicie niewidomy i słabosłyszący może być przełomowe dla Twojego życia.

Czasem niektórzy nie znajdują w sobie nawet siły by rano wstać z łóżka…

Ilu z Was czuje się jak w pajęczej sieci, bez nadziei na lepsze jutro, na lepszą przyszłość?
Ilu ludzi ma problemy z samoakceptacją, topi smutki w lekach, alkoholu czy innych używkach?
Ilu z Was czasem ma dość życia i nie potrafi znaleźć w sobie siły by żyć bardziej twórczo, aktywniej, pełniej?
Ilu ludzi tłumaczy swoje lenistwo niepełnosprawnością, którą mają?
Ilu niepełnosprawnych mówi, że nie warto się starać, bo im jest trudno?

Spróbuj to zmienić! Poczuj, że żyjesz!

Zapraszamy na inspirujące spotkanie z człowiekiem, który mimo swojej niepełnosprawności „idzie do przodu”, rozwija się, pokazuje innym, że warto, że można, że życie jest piękne.

Kim jest Krzysztof Wostal?

Krzysztof Wostal jest osobą jednocześnie całkowicie niewidomą i słabosłyszącą. Porusza się przy pomocy białej laski. Nosi aparaty słuchowe w obydwu uszach i gdyby je zdjął, byłby prawie całkowicie głuchy. Jest szkoleniowcem, nauczycielem, działaczem społecznym, testerem dostępności, a przede wszystkim inspirującym człowiekiem.

Krzysztof Wostal palący fajkę wodną

Zawodowo nieprzerwanie pracuje od 1995r. w obszarach związanych z niepełnosprawnością. W branży szkoleniowej pracuje od roku 2000, prowadząc szkolenia na zlecenie różnych firm, stowarzyszeń, fundacji i instytucji. Ponadto pracował na samodzielnych, bądź specjalistycznych stanowiskach, jak na przykład do spraw informatyki i personalnych, a także na stanowiskach kierowniczych. Ponadto prowadził autorski program w radio.

Posiada dyplom Technika Informatyka, a także Licencjat Administracji, który uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jest magistrem pedagogiki, który to tytuł uzyskał studiując na wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i seminariach. Potrafi biegle czytać i pisać alfabetem brajla. Zna alternatywne metody komunikacji, jak alfabet Lorma, brajl do dłoni i daktylografia.

Od roku 1999 prowadzi działalność społeczną, uczestnicząc w pracach różnych stowarzyszeń, rad i komisji. Był między innymi Przewodniczącym zarządu koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich, Przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób niepełnosprawnych w tym mieście oraz członkiem zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym – także jako Zastępca Przewodniczącego. Jest członkiem Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących – jednym z jej fundatorów. Obecnie pełni także funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Transgresja.

Za swoją działalność na różnych płaszczyznach, był kilkukrotnie nagradzany. Między innymi w roku 2009 otrzymał statuetkę Idola Środowiska w konkursie organizowanym przez Fundację Szansa Dla Niewidomych, zaś w roku 2010 został wyróżniony w konkursie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji – Człowiek Bez Barier. Jego firma zdobyła pierwsze miejsce w regionalnym, śląskim etapie konkursu Lodołamacze, organizowanym przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, a także zajęła trzecie miejsce w finale ogólnopolskim tego konkursu w roku 2012. W Śląskim etapie tego konkursu w roku 2015 został wyróżniony w kategorii „Lodołamacz Specjalny”.

Krzysztof Wostal jest osobą jednocześnie całkowicie niewidomą i słabosłyszącą. Od kilku lat czynnie uczestniczy w akcji „Miejska Dżungla”, prowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach, prowadząc lekcje w szkołach dla młodzieży na tematy związane z niepełnosprawnością. Podobne zajęcia prowadził m.in. w szkołach w Częstochowie, Włoszczowie i Tychach czy na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Prowadzi także zajęcia z tego zakresu dla studentów Uniwersytetu Śląskiego,Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA oraz Uniwersytetu Rolniczego.

Lubi podróżować, czytać książki, słuchać różnorakiej muzyki, odpoczywać przy nargili, grać w szachy, pływać, jeździć na rowerze. Interesuje się tyfloinformatyką, polityką społeczną, psychologią pozytywną, historią, prawem wobec niepełnosprawności, projektowaniem uniwersalnym i transportem publicznym. Jest otwarty na różne religie i światopoglądy.

Pokaż postawę nastawioną na to, że szklanka do połowy jest pełna i że chcesz ją napełnić w całości!

Zaproś na inspirujące spotkanie z uczestnikami swojego projektu/przedsięwzięcia Krzysztofa Wostala – ciekawą świata osobę, która mimo swojej głuchoślepoty każdego dnia podejmuje nowe wyzwania, każdego dnia pokazuje, że można osiągnąć wiele. Spotkanie z osobą, która jest całkowicie niewidoma i jednocześnie słabosłysząca, prowadzi działalność społeczną, jest laureatem kilku nagród, może być dla uczestników przełomowe. Może pokazać, że wszystko jest możliwe. Wiele szczytów można pokonać mimo ograniczeń, które nierzadko są jedynie w głowie. Wystarczy uwierzyć w siebie, wyznaczyć sobie cele, przemyśleć sposoby ich realizacji i podjąć działania by je zrealizować.

Gdzie się może odbyć i jak długo może trwać takie spotkanie?

Spotkanie można zorganizować na terenie całej polski. Trwa ono około godzinę-dwie, lecz po nim Krzysztof Wostal jest także do dyspozycji jego uczestników.

Jak zorganizować takie inspirujące spotkanie?

Skontaktuj się z nami. Potrzebne namiary znaleźć można na niniejszej stronie w dziale Kontakt.

Udostępnij. Podziel się tym.👍