CnS#28 – Działalność PFRON. (Teresa Saczuk i Jan Wroński)

Łamanie stereotypów i pokazywanie środowiska osób niepełnosprawnych całemu społeczeństwu jest jednym z bym powiedział z najważniejszych naszych celów społecznych. – mówi Jan Wroński – Dyrektor Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który wraz z Teresą Saczuk – Samodzielnym Specjalistą ds. Współpracy z Samorządami w tymże oddziale, są gośćmi Krzysztofa Wostala w kolejnej audycji z cyklu „Czas na Społeczeństwo”.

PFRON - nagranie audycji. Na zdjęciu prowadzący Krzysztof Wostal oraz rozmówcy - Teresa Saczuk i Jan Wroński.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, który służyć ma przede wszystkim rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.
W rozmowie poruszono wiele kwestii związanych z działalnością PFRON jako całości, lecz także z wyodrębnieniem województwa śląskiego. Teresa Saczuk i Jan Wroński – rozmówcy Krzysztofa Wostala, opowiedzieli między innymi o zasadach wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, różnych programach realizowanych przez fundusz, dofinansowaniach kierowanych do przedsiębiorców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.
W trakcie rozmowy wyjaśniono także różnice między różnymi rodzajami orzeczeń, które posiadają osoby niepełnosprawne, a także omówiono platformę elektroniczną Systemu Obsługi Wsparcia, która kierowana jest do osób z niepełnosprawnościami, ubiegających się o wsparcie ze środków PFRON.

Plakat promocyjny Systemu Obsługi Wsparcia.

Z rozmowy można dowiedzieć się ponad to o różnych inicjatywach Oddziału Śląskiego PFRON.

Udostępnij. Podziel się tym.👍