CnS#29 – Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w Muzeum Śląskim. (Dagmara Stanosz)

Żeby w pewnym momencie nie musieliśmy już mówić o niepełnosprawności, a żebyśmy mogli mówić o doświadczeniu sztuki za pomocą różnych zmysłów, różnych narzędzi – mówi Dagmara Stanosz – pracownica Działu Edukacji Muzeum Śląskiego w Katowicach, która gości w kolejnej audycji z cyklu „Czas na Społeczeństwo”.

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury. Jak czytamy na stronie internetowej, jego misja wyraża się w stwierdzeniu:

Zobowiązane dziedzictwem regionu, dynamiką jego dziejów, wielokulturowością i wiodącą rolą przemysłu, przy jednoczesnym uznaniu jego dorobku intelektualnego i artystycznego, Muzeum Śląskie podejmuje się misji kreowania przestrzeni dla dialogu z przeszłością i dokonaniami współczesności w celu głębszego poznawania Śląska, Polski i Europy.”.

Działania instytucji są bardzo bogate, a niebagatelne znaczenie ma w nich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. O tej dostępności w rozmowie z Krzysztofem Wostalem opowiada Dagmara Stanosz – pracownica Działu Edukacji Muzeum Śląskiego.

Dagmara Stanosz.

Muzeum dostępne jest m.in. dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, ruchu, ze spektrum autyzmu. Rozmówczyni opowiada o różnych działaniach dostępnościowych, które obejmują nie tylko dostępność architektoniczną, lecz także komunikacyjną, asystencką, a ponadto organizowanie w muzeum różnego rodzaju dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami wydarzeń.

Udostępnij. Podziel się tym.👍