Zapraszamy na Śląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w Śląskim Konwencie Regionalnym 18 października 2018 r., o godz. 10:00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8, 44-240 Żory.

Konwenty Regionalne Osób z Niepełnosprawnościami odbywają się w kilkunastu województwach w całej Polsce, na przełomie września i października. Są wydarzeniami poprzedzającymi i bezpośrednio przygotowującymi do centralnego spotkania środowiska osób z niepełnosprawnościami – IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 25 października w Warszawie pod hasłem 'Za Niezależnym Życiem’.
Tegoroczna edycja Kongresu będzie miała szczególne znaczenie ze względu na wydarzenia związane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, które miały miejsce w ostatnim czasie. Jednym z nich był głośny i ważny protest osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w obronie prawa do Niezależnego Życia, który odbył się w Sejmie. W odpowiedzi Rząd zaproponował pakiet rozwiązań, w tym Program Dostępność Plus, Mapę Drogową jak również ogłosił plan reformy orzecznictwa. Kolejne ważne wydarzenie to ocena rządowego sprawozdania z wdrażania zapisów Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami przez Komitet ONZ ds. Osób Niepełnosprawnych, która odbyła się we wrześniu. Te wydarzenia będą jednymi z kilku tematów, podjętych podczas IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, a przedstawiciele środowiska rodziców osób z niepełnosprawnościami będą ważną częścią debaty o Niezależnym Życiu.

Tematem Śląskiego Konwentu Regionalnego będą wybrane obszary idei Niezależnego Życia, takie jak: ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnościami i działania alternatywne dla tej instytucji, mieszkalnictwo wspomagane, usługi wspierające niezależność, a także oczekiwania i obawy związane z dorosłym życiem widziane z perspektywy osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dla każdego z nas godność osobista jest jedną z najważniejszych życiowych wartości. Ubezwłasnowolnienie odbiera osobom ich godność, pozbawia samodzielności, nie pozwala stanowić o sobie i swoim życiu. Dlatego też na Konwencie będziemy rozmawiać o innych niż ubezwłasnowolnienie rozwiązaniach, które pozwalają wspierać osoby z niepełnosprawnościami bez równoczesnego pozbawiania ich godności osobistej i samodzielności życiowej. Będziemy również rozmawiać o mieszkalnictwie wspomaganym, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami mogą prowadzić niezależne życie, wyznaczać własne cele i plany oraz realizować je przy wsparciu innych osób. Ponadto będziemy mówić o działaniach samorządu lokalnego i wojewódzkiego, zarówno tych już realizowanych jak i planowanych do realizacji w obszarze usług wspierających Niezależne Życie.
W naszych rozmowach będziemy odnosić się do rekomendacji Komitetu ONZ ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie tych obszarów, gdyż wciąż wiele kwestii wymaga przemyśleń, wprowadzenia zmian i podjęcia konkretnych działań systemowych, które trwale poprawią sytuację osób z niepełnosprawnościami
w Polsce.

Celem Śląskiego Konwentu Regionalnego jest stworzenie okazji do dialogu między przedstawicielami samorządu a środowiskiem osób z niepełnosprawnościami na temat ich potrzeb – dlatego do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy przedstawicieli władz samorządowych różnego szczebla. Liczymy na otwartą dyskusję pomiędzy uczestnikami Śląskiego Konwentu Regionalnego a lokalnym samorządem. Jej celem będzie przedstawienie komentarzy na temat działań, które teraz i w najbliższej przyszłości będą podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Całość stanie się postulatem, który zostanie przedstawiony na Kongresie oraz przekazany do samorządów oraz Rządu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Śląskim Konwencie Regionalnym! Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://psoni.zory.pl/?p=9473.

Więcej informacji udzielają:

  • Izabela Bester – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, zk.zory@psoni.org.pl, tel. 609 600 015;
  • Monika Rogala – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, bop.zory@psoni.org.pl, tel. 796 554 855.

Miejsce spotkania będzie dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego.

Udostępnij. Podziel się tym.👍