Za nami warsztaty integracyjne na temat komunikacji dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną oraz ich asystentów.

W terminie od 20.11.2020 do 31.12.2020 zrealizowaliśmy dofinansowane przez Urząd Miasta Katowice przedsięwzięcie pod nazwą: „Warsztaty integracyjne na temat komunikacji dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną oraz ich asystentów”.

Jaka była intencja warsztatów?

Intencja warsztatów integracyjnych na temat komunikacji dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną oraz ich asystentów dotyczyła dwóch aspektów:

 • Niepełnosprawność wiąże się z wykluczeniem i brakiem dostępu oraz ze specyficznymi potrzebami. Aby te potrzeby zostały wzięte pod uwagę, niezbędne jest ich ugłośnienie. Uważność daje przestrzeń na kontakt z potrzebami i ich nazwanie.
  Kolejnym krokiem jest ekspresja – wyrażenie potrzeb. Usłyszenie i realizacja tych potrzeb są możliwe w dialogu, który jest oparty na podmiotowej relacji. Chcieliśmy stworzyć bezpieczną, uważną przestrzeń, która wspiera kontakt z potrzebami, ich nazywanie oraz wyrażanie.
 • Usprawnienie i poprawa jakości komunikacji osób z niepełnosprawnością oraz asystentów tych osób.

Jak wyglądało przygotowanie do warsztatów?

Zadanie składało się z warsztatów poprzedzonych badaniem uszczegóławiającym potrzeby, w postaci indywidualnych konsultacji z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną oraz ich asystentami. Zrealizowano 7 konsultacji, na podstawie których zostały stworzone zanonimizowane ćwiczenia do pracy podczas warsztatów. Temat warsztatów: ”Uważna komunikacja z innymi i kontakt ze sobą: usłyszeć siebie i poznać swoje potrzeby”.

Jakie były założenia przedsięwzięcia?

Projekt został skonstruowany w oparciu o założenia:

 • psychologii humanistycznej, w tym: postawy słuchania Johna Enrighta, aspekty relacji Carla Rogersa, relacja Ja-Ty Martina Bubera,
 • treningu redukcji stresu opartym na uważności (MBSR) Jona Kabat-Zinna,
 • porozumienia bez przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga.

Jakie były cele projektu?

Cele naszego przedsięwzięcia to:

 • integracja osób niewidomych, słabowidzących oraz ich asystentów;
 • pogłębienie świadomości potrzeb uczestników i uczestniczek;
 • rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych uczestników i uczestniczek, w tym słuchania i wyrażania.

Gdzie i dla jakiej grupy odbiorców odbyły się warsztaty?

Warsztaty realizowane były online na platformie „Zoom” dla mieszkańców Katowic:

 • Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną (w tym niewidome, słabowidzące);
 • Asystenci osób z niepełnosprawnością.

Podziękowania.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom przedsięwzięcia oraz je realizującym, a także prowadzącym warsztaty. Ponad to składamy serdeczne podziękowania dla Urzędu Miasta Katowice za współpracę i dofinansowanie projektu.

Udostępnij. Podziel się tym.👍