Time4AC – wraz z partnerami rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia.

Poster TIME4AC ENG

Z początkiem czerwca, wraz z partnerami z Polski, Grecji, Cypru i Portugalii, rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia pod nazwą Time4AC. Liderem projektu jest firma Dobre Kadry Centrum Badawczo-Szkoleniowe Sp. z o.o.

CEL PROJEKTU Time4AC

Time4AC to projekt realizowany w ramach Erasmus+. Działamy w ramach partnerstw z obszaru kreatywności, które mają na celu: rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego i zwiększanie swojej obecności w życiu społecznym za pomocą zdalnych narzędzi poprzez:

  1. Promowanie skutecznego działania kreatywnego i sektora kultury w zdalnej przestrzeni.
  2. Zwiększanie dostępu do kultury i artystycznych treści cyfrowych dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną.

OCZEKIWANE REZULTATY

Time4AC opracuje:

  1. Podręcznik dla sektora kultury i twórczości w zakresie cyfryzacji oferty;
  2. Szkolenia dla właścicieli ipracowników lokalnych instytucji sektora kulturalnego i kreatywnego;
  3. Dobre praktyki w zakresie kultury i instytucji sektora kreatywnego dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt kierowany jest do:

  1. Sektora kultury i kreatywnych instytucji;
  2. Osób z dysfunkcją słuchu i wzroku oraz pokrewnych organizacji;
  3. Pracowników i właścicieli kulturalnych i organizacji kreatywnych;
  4. Decydentów zaangażowanych w przyjęcie nowych praktyk, wspierających osoby z niepełnosprawnością sensoryczną w kulturalnej i kreatywnej działalności.

LEAFLET TIME4AC ENG

Udostępnij. Podziel się tym.👍