Przewodnicząca Rady Fundacji Transgresja przewodniczącą powiatowej rady.

Z dumą donosimy, że 13 listopada na zebraniu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach, Barbara Grześ – Przewodnicząca Rady Fundacji Transgresja, została wybrana na stanowisko jej przewodniczącej.
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Barbara Grześ

W Katowickiej Powiatowej Społecznej Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych działa już czwartą kadencję, w obecnej – podobnie jak w poprzedniej, jest jej Przewodniczącą.
Pełniła funkcję Prezesa Zarządu koła terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach przez okres 14 lat. Była też delegatem na krajowy zjazd Polskiego Związku Niewidomych. Była także członkiem Rady Rehabilitacyjnej przy Okręgu Śląskim Polskiego Związku Niewidomych, a także dwukrotnym członkiem komisji przyznającej środki w ramach programów celowych przy Śląskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Współpracowała z Muzeum Śląskim oraz tworzyła z Nadleśnictwem Katowice Leśną Salę Edukacyjną w Katowicach, dostosowaną dla osób niewidomych.

Laureatka edycji konkursu Lady D. (2018 rok) na Śląsku, doceniona za pracę społeczną na rzecz środowiska lokalnego. Została jej także przyznana przez Sejmik Województwa Śląskiego srebrna odznaka za zasługi dla województwa śląskiego. Za swoją działalność otrzymała także dwie odznaki: honorową brązową i srebrną Polskiego Związku Niewidomych.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Nr 593/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 października 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach na okres XI 2019 do X 2023 na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 poz. 511 z późn. zm.), art. 44b, 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 poz. 1172 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2003 Nr 62, poz. 560 ) oraz uchwały Nr III/45/18 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie desygnowania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w składzie:

  • Jarosław Makowski – radny Rady Miasta Katowice powołany na VIII kadencję samorządu (2018-2023),
  • Bożena Werner – reprezentant Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Katowice,
  • Barbara Grześ – Przewodnicząca Rady Fundacji TRANSGRESJA,
  • Sylwia Siudak – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych SIÓDEMKA,
  • Piotr Borgulat – reprezentant Klubu Kibiców Niepełnosprawnych GKS Katowice.

Udostępnij. Podziel się tym.👍