Pomoc to moc! W partnerstwie z PZU rozpoczynamy realizację przedsięwzięcia „Osoba z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu bezpieczna w przestrzeni publicznej i w życiu codziennym”.

Wraz z PZU rozpoczynamy realizację przedsięwzięcia w ramach projektu „Pomoc to Moc – społeczna odpowiedzialność PZU”, który zatytułowaliśmy „Osoba z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu bezpieczna w przestrzeni publicznej i w życiu codziennym”.
Projekt ten to seria prelekcji i warsztatów dla osób z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu oraz środowiska lokalnego na temat bezpieczeństwa tych osób w przestrzeni publicznej i w życiu codziennym.

Pomoc to moc

Spotkania te oraz wszystkie działania zostaną przeprowadzone w instytucjach i organizacjach na terenie Polski. Ich tematyka dotyczyć będzie bezpiecznego poruszania się osób z uszkodzonym wzrokiem i/lub słuchem w przestrzeni publicznej, pomocy tym osobom w życiu codziennym oraz możliwości wsparcia najbliższego otoczenia w zakresie aktywności fizycznej, poprawiającej ich stan zdrowia.
Podczas warsztatów będą prezentowane oraz rozwijane, między innymi: techniki poruszania się z białą laską lub przewodnikiem, umiejętności komunikowania
się z użyciem pętli indukcyjnej lub systemu FM, sposoby korzystania z aplikacji na smartfony, metody korzystania z już istniejących udogodnień w przestrzeni
publicznej oraz zostaną poruszone zagadnienia z zakresu wsparcia rodziny w życiu człowieka z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu.

Będzie nam niezmiernie miło jeśli zechciecie Państwo poprzeć nasze przedsięwzięcie poprzez kliknięcie w przycisk poparcia na stronie https://pomoctomoc.pzu.pl/node/919?fbclid=IwAR0-YA1dKWSGIgdqyPpNEgPDLpx-up58AsQtoXWEmCrzOmXEMqp9H23jPq4.
Dziękujemy za wyrazy poparcia. 🙂

Udostępnij. Podziel się tym.👍