CnS#36 – Niewidomi jeżdżą na koniach i rowerach. (Alicja Stelmaszczyk)

– Jeżeli mówimy o tandemie to jest to kontakt z drugim człowiekiem, jest to naprawdę fajny czas, który można przegadać – mówi Alicja Stelmaszczyk, działaczka społeczna, wiceprezeska Fundacji naKole, która gości w kolejnej audycji z cyklu „Czas na Społeczeństwo”.

Rozmówczyni Krzysztofa Wostala jest osobą niewidomą o energii i pasji do działania, której mógłby pozazdrościć jej nie jeden człowiek pełnosprawny. Jest m.in. wolontariuszką w Opolskim Oddziale Fundacji Szansa dla Niewidomych, w Środowiskowym Domu Samopomocy i Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja”, gdzie współrealizowała m.in. Festiwal Niezwykłości, prowadziła treningi interpersonalne a także treningi organizowania czasu wolnego i zajęcia terapeutyczne. Jest zawodniczką Opolskiego Klubu Sportowo Turystycznego Niewidomych i Słabowidzących Cross Opole w strzelectwie sportowym.

Alicja Stelmaszczyk.

A. Stelmaszczyk jest też pomysłodawczynią, fundatorką i wiceprezeską Fundacji naKole, współtwórczynią i koordynatorką wielu projektów m.in. „Opolszczyzna na kołach”. W 2019r. otrzymała główną nagrodę im. Jana Całki. W kategorii „Lider Społeczny Roku”.

Udostępnij. Podziel się tym.👍