Lekcja o niepełnosprawności w Szkole Podstawowej nr 7 w Mikołowie

Tablica szkolna.

25 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie miała miejsce lekcja dla nauczycieli tejże szkoły na temat podstawowych sposobów komunikacji i kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Lekcję przeprowadził Fundator Fundacji Transgresja – Krzysztof Wostal, który przekazał jej uczestnikom podstawowe wiadomości na temat niepełnosprawności, ze szczególnym naciskiem na sensoryczną, a także pokazał kilka prostych sposobów na współpracę z uczniem z niepełnosprawnością sensoryczną tak, by przekazywanie wiedzy było jak najbardziej efektywne i uwzględniało specyficzne, wynikające z niepełnosprawności potrzeby.

Działanie to wpisuje się w misję Fundacji Transgresja i jest jednym z sposobów realizacji jej celów, poprzez edukację i informowanie.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły za zaproszenie do poprowadzenia niniejszej lekcji oraz za liczne uczestnictwo w niej jej gronu pedagogicznemu.

Udostępnij. Podziel się tym.👍