CnS#10 – Kto to jest asystent osoby niepełnosprawnej? (Joanna Zarzycka)

– Asystent daje samodzielność osobie niepełnosprawnej – mówi Joanna Zarzycka – asystentka osób z niepełnosprawnością ze Stowarzyszenia FAON z Katowic, która jest gościem Krzysztofa Wostala w kolejnej audycji z cyklu „Czas na Społeczeństwo”.

Joanna Zarzycka.

– Kiedyś byliśmy w sklepie z Panem, który był w związku małżeńskim od dziesięciu lat i dzięki wsparciu asystenta on po raz pierwszy swojej żonie kupił prezent niespodziankę – opowiada J. Zarzycka w trakcie rozmowy. Mówi o tym kim są asystenci osób z niepełno sprawnościami, czym jest usługa asystencka i jak wygląda jej świadczenie w Katowicach przez stowarzyszenie, którego jest pracownikiem.

Udostępnij. Podziel się tym.👍