Informacja o działaniach merytorycznych Fundacji Transgresja w 2018r.

W 2018r., zgodnie ze swoją misją i celami, Fundacja Transgresja prowadziła w wiele działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Działania te prowadzone były między innymi za pośrednictwem serwisu Twitter, gdzie pod adresem https://twitter.com/f_transgresja przekazywane były wiadomości bezpośrednio dotyczące osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, a także mające bezpośredni lub pośredni wpływ na życie tychże osób. Ponadto za pośrednictwem niniejszego serwisu były przekazywane informacje na tematy związane z niepełnosprawnościami sensorycznymi, które skierowane były do ogółu społeczeństwa. Prócz tego przeprowadzono szkolenia na tematy związane z komunikacją z osobami G/głuchymi, a także kilka szkoleń o niepełnosprawności, skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym pracowników organizacji pozarządowych, uczniów, nauczycieli, pracowników teatru i lotniska. Prowadzono także działania informacyjno edukacyjne, które skierowane były bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami wzroku i/lub słuchu – w tym we współpracy z Polską Fundacją Osób Słabosłyszących.

Wśród różnych wydażeń 2018r., w których brała udział Fundacja Transgresja warto wymienić dodatkowo następujące:

  • W czerwcu przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w kolejnej edycji zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach akcji „Żywa Biblioteka”, gdzie dzielili się wiedzą na temat głuchoślepoty.
  • W czerwcu odbyła się Gala Finałowa X Edycji Projektu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice „Miejska Dżungla”, w której od wielu lat jednym z prelegentów jest prezes Fundacji Transgresja – Krzysztof Wostal.
  • W lipcu kilka organizacji pozarządowych – w tym Fundacja Transgresja, podpisało apel do Komisji Unii Europejskiej z prośbą o zabezpieczenie interesów osób słabosłyszących w przypadku fuzji wiodących producentów baterii do aparatów słuchowych i procesorów implantów słuchu.
  • W październiku Fundacja Transgresja, wraz z trzema śląskimi organizacjami oraz PKP, zorganizowały wydarzenie ZOBACZ NIEWIDOMEGO, które odbyło się w holu głównym dworca kolejowego Katowice. Akcja miała na celu uwrażliwienie władz samorządowych oraz społeczeństwa na kwestie związane z dysfunkcją wzroku.
  • W październiku w Żorach odbył się Śląski Konwent Regionalny, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach. Jednym z partnerów tego przedsięwzięcia była Fundacja Transgresja. Wydarzenie to stanowiło etap przygotowań do centralnego spotkania środowiska osób z niepełnosprawnościami – IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.
  • W listopadzie ponad 50 organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami oraz ekspertów działających na rzecz dostępności podpisało się pod listem otwartym do władz państwowych i organizatorów obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości z apelem o dostępność wydarzeń ważnych dla wszystkich Polaków i pełną dostępność transmisji telewizyjnych z nich. Apel podpisała również Fundacja Transgresja.

Podobne działania zamierzamy realizować w 2019r.

Udostępnij. Podziel się tym.👍