CnS#25 – Energia Mysłowickich działań na rzecz ludzi z niepełnosprawnościami. (Marta Ostrowska)

– Każdy z nas spotka się w swoim życiu z niepełnosprawnością, czy to z racji wieku, czy to z racji, że nasz członek rodziny zachoruje itd. – mówi Marta Ostrowska, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Prezydenta Mysłowic w rozmowie z Krzysztofem Wostalem w kolejnej audycji z cyklu „Czas na Społeczeństwo”.

Marta Ostrowska.

Rozmówczyni podsumowuje działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami w Mysłowicach w roku 2019, a także opowiada o planach na rok 2020.

W roku 2019 w Mysłowicach wiele się działo na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dzięki działaniom Pani Pełnomocnik i wsparciu władz miasta zorganizowano kilka imprez integrujących różne środowiska. Zorganizowano także konkursy o tematyce niepełnosprawności dla uczniów Mysłowickich szkół. Ponad to nastąpiło wiele działań na rzecz indywidualnych osób z niepełnosprawnością.

Udostępnij. Podziel się tym.👍