CnS#41 – Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi się zmienia. (Grzegorz Wójkowski)

W kolejnej audycji z cyklu „Czas na Społeczeństwo” Grzegorz Wójkowski ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES, wraz z Krzysztofem Wostalem opowiadają o badaniach dotyczących kwestii dostępności przestrzeni publicznej w województwie śląskim dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Grzegorz Wójkowski

Temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami jest dla nas od kilku lat bardzo, bardzo ważny i chcemy robić jeszcze więcej – mówi G. Wójkowski K. Wostalowi. Rozmówcy opowiadają o badaniach , które prowadzone były w województwie śląskim w ramach projektu “Województwo śląskie przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi” w okresie od 10 października 2019 roku do 26 sierpnia 2020 roku na terenie 17 powiatów oraz 19 miast na prawach powiatu.

Przeprowadzony został monitoring, którego celem było sprawdzenie, na ile są to miejsca, w których osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi mogą się czuć bezpiecznie, a także mogą bez problemów załatwić sprawy urzędowe czy skorzystać z lokalnej oferty kulturalnej. Efektem badań jest raport omawiający poziom dostępności przestrzeni publicznej dla tej grupy osób.

Raport: Województwo śląskie przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (PDF).

W rozmowie podawane są przykłady dobrych i złych rozwiązań, zauważonych przez zespół badawczy.
Rozmówcy wyjaśniają kilka kwestii dotyczących dostępności i dzielą się swoim zdaniem na ten temat.

Udostępnij. Podziel się tym.👍