„Dostępność, a słabosłyszący” – odbyły się 4 edycje bezpłatnego szkolenia.

W dniach 2, 10, 18 lutego oraz 5 marca 2021r. wraz z Polską Fundacją Osób Słabosłyszących – działającą na rzecz osób słabosłyszących i firmą DSM Intelligence Sp. z o. o. – właścicielem aplikacji eTranskryptor do zautomatyzowanego tworzenia napisów do filmów, zorganizowaliśmy 4 edycje zdalnego i bezpłatnego szkolenia „Dostępność, a słabosłyszący” na temat rozwiązań wspomagających dostępność dla ludzi słabosłyszących. W jego trakcie uczestnicy zapoznali się z rozwiązaniami technicznymi, których wdrożenie jest zgodne z wymogami prawa dotyczącego dostępności oraz niezapisanymi w prawie, lecz ważnymi z punktu widzenia osób słabosłyszących.

W trakcie szkolenia podjęte zostały następujące tematy:

 • kto to jest osoba słabosłysząca,
 • czy Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami to jedyne akty prawne, w których mowa o dostępności dla osób słabosłyszących,
 • jakie są wymagania ustawowe w zakresie dostępności dla osób słabosłyszących,
 • co to jest pętla indukcyjna, jakie są jej rodzaje, gdzie należy ją stosować,
 • jakie są wady i zalety poszczególnych rodzajów pętli indukcyjnych,
 • co to jest system FM i gdzie się sprawdzi a gdzie nie,
 • język migowy, a słabosłyszący,
 • dostępność cyfrowa, a osoby słabosłyszące,
 • co to są „napisy na żywo”, dlaczego warto je stosować,
 • jak przyśpieszyć dodawanie napisów do multimediów w języku polskim.

Szkolenie kierowane było do:

 • koordynatorów dostępności,
 • pracowników podmiotów publicznych,
 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie dostępności w różnych instytucjach,
 • pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych,
 • osób korzystających z aparatów słuchowych lub implantów słuchowych,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką dostępności.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Udostępnij. Podziel się tym.👍