Strona główna

Ciepło witamy w Fundacji Transgresja, w której pomagamy w rozszerzaniu granic osobistych związanych z niepełnosprawnością 😀

1% na nasze działania.😎

Utożsamiacie się Państwo z naszą misją? Podobają się Wam nasze działania? Uważacie, że warto wesprzeć Transgresję?
Prosimy – przekażcie Państwo 1% swojego podatku, wpisując przy rozliczeniu KRS: 0000706631.

Kolaż zdjęć przedstawiający osoby głuchoniewidome w różnych sytuacjach (od góry od lewej: rozmowa dwóch osób przy użyciu komunikacji odbieranej dotykiem - dwie osoby stoją naprzeciwko siebie trzymając się za ręce uniesione do góry, nauka orientacji przestrzennej - jedna osoba niewidoma uczy drugą, trzymającą białą laskę w ręce, wspinaczka po górach, rozmowa w j. migowym, pływanie kajakiem, taniec, osoba głuchoniewidoma przytula się do drzewa, osoba niewidoma wącha plaster miodu, dwie osoby oglądają liście-jedna z nich w okularach słonecznych i z białą laską, osoby w muzeum oglądają rzeźbę dotykiem). Na środkowym zdjęciu, (które przedstawia dwie osoby skaczące ze spadochronu) napis: 1% Fundacja Transgresja KRS: 0000706631.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w tym co robimy.😁

Dlaczego Fundacja Transgresja?

Naszą misją jest Transgresja osobista ludzi w obszarze niepełnosprawności oraz burzenie murów stereotypów jej dotyczących. Wierzymy, że świat może być dostępny dla ludzi z niepełnosprawnościami.

Fundacja Transgresja jest organizacją dobroczynną. Powstała po to, aby pomagać ludziom z niepełnosprawnościami – zwłaszcza sensorycznymi (głuchoniewidomi, Głusi, niewidomi, słabosłyszący, słabowidzący) w przekraczaniu przez nich różnych granic, zwłaszcza: biologicznych, społecznych, kulturowych, edukacyjnych, symbolicznych i innych, które powstały wskutek ich niepełnosprawności.
Pokazujemy osobom z niepełnosprawnościami, że możliwe jest pokonywanie różnych granic, że możliwe jest więcej, niż nam się wydaje.
Poprzez podejmowane przez naszą fundację działania informacyjne i edukacyjne, pokazujemy społeczeństwu osoby z niepełnosprawnościami jako ludzi pełnych dobrej energii, będących źródłem inspiracji, niosących pomoc innym, posiadających potencjał i możliwości.
Zauważając, jak wiele jest trudności życiowych oraz stereotypów zakorzenionych w ludzkich głowach, postawiliśmy sobie za cel przełamywanie tych barier i dążenie do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami.
Działamy w interesie publicznym. Bardzo ważne dla nas są wartości demokratyczne i prawa człowieka.

Człowiek głuchoniewidomy ogląda konia.

Rozszerz swoje horyzonty. Nie za tydzień, nie jutro, lecz już dziś!

Nie jest możliwe, aby człowiek przeżył bez powietrza, wody, pożywienia i snu.
Nie jest możliwe dla poprawy jakości życia by nie pogłębiać swojej wiedzy oraz by nie przekraczać granic wewnętrznych.
Warto mieć wewnętrzną motywację do działań, by rozwijać się jako jednostka, lecz także przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa.