SKOGN od podstaw

Co każdy powinien wiedzieć o głuchoślepocie.

Co to jest SKOGN?

Pojęcie wprowadziła Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się. SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) – jest to środek komunikowania się, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu – głuchoślepoty.

Kim są głuchoniewidomi?

Głuchoniewidomą jest osoba, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka trudności odmienne od spowodowanych wyłącznie uszkodzeniem słuchu lub wzroku, widoczne we wszelkich sferach jej funkcjonowania, zwłaszcza w dostępie do informacji, komunikowaniu się i samodzielnym przemieszczaniu się w przestrzeni.
Środowisko osób głuchoniewidomych jest silnie zróżnicowane. Pewne wyobrażenie o tym daje umowny jego podział na cztery grupy:

 • osoby równocześnie całkowicie niewidzące i słabosłyszące,
 • osoby równocześnie całkowicie niesłyszące i słabowidzące,
 • osoby równocześnie słabowidzące i słabosłyszące,
 • osoby równocześnie całkowicie niewidome i zupełnie niesłyszące.

Szacuje się, że w Polsce żyje około 8 tysięcy takich osób. Część z nich z niepełnosprawnością tą się urodziła, inni nabyli ją w trakcie życia.

Parlament Unii Europejskiej w kwietniu 2004 roku uznał – dokumentem „Deklaracja Praw Osób Głuchoniewidomych” – prawa osób głuchoniewidomych, jako odrębnej grupy niepełnosprawnych i zalecił krajom członkowskim UE ich zastosowanie.

Nie musisz być jak Hieronymus Lorm czy Helen Keller,aby skomunikować się z osobą głuchoniewidomą.

Zawartość podstawowego szkolenia z zakresu SKOGN to:

 • Wprowadzenie w zagadnienia dotyczące głuchoślepoty.
 • Savoir-vivre w kontakcie z osobą głuchoniewidomą.
 • Sprzęt ułatwiający osobom głuchoniewidomym codzienną komunikację.
 • Wybrane metody komunikacji osób głuchoniewidomych.
 • Alfabet Lorma.
 • Mowa werbalna.
 • Daktylografia – alfabet palcowy odbierany dotykiem.
 • Język migowy odbierany dotykiem.
 • Polski język migowy czy system językowo-migowy?
 • Alfabet brajla odbierany dotykiem.
 • Wybrane tematy w PJM, ułatwiające komunikację codzienną z osobą głuchoniewidomą:
  • Życie codzienne.
  • Moje mieszkanie – rozumienie i opisywanie przestrzeni.
  • Praca, szkoła, studia.
  • Miejsca i poruszanie się po wybranych miejscach.
  • Wizyty w sklepie.
  • Wypadek i udzielanie pomocy.
 • Metody komunikacji osób głuchoniewidomych w ruchu.
 • Społeczność osób głuchoniewidomych w Polsce i za granicą.
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – jedyna organizacja w Polsce zajmująca się kompleksowym wsparciem osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.
 • W świecie osób głuchoniewidomych: sylwetki znanych osób głuchoniewidomych.
 • Spotkanie z osobami głuchoniewidomymi – komunikacja na żywo.

Dla kogo jest to szkolenie?

Podstawowe szkolenie z zakresu SKOGN przewidziane jest dla tych, którzy:

 • chcą zapoznać się z głuchoślepotą,
 • mają w swoim otoczeniu osoby z jednoczesną dysfunkcją zmysłów wzroku i słuchu i chcą się z nimi porozumieć,
 • pracują jako osoby pierwszego kontaktu w bankach, sklepach, urzędach i innych instytucjach, gdzie potencjalnym klientem są osoby głuchoniewidome,
 • są osobami mającymi problemy jednocześnie ze wzrokiem i słuchem,
 • chcą poznać ciekawe metody komunikacji.

Kto prowadzi te szkolenia?

Prowadzący szkolenia to osoby doświadczone, kompetentne, wcześniej pracujące z osobami głuchoniewidomymi, a także praktycy przekazywanych umiejętności. Gdy zajęcia odbywają się w grupie, prowadzone są przez dwie osoby, z czego jedna jest głuchoniewidoma.

Jak długo trwa szkolenie?

Czas trwania podstawowego szkolenia z zakresu SKOGN to 30 godzin. Jednakże może ono trwać nieco krócej lub dłużej. Zależy to od programu oraz możliwości psychofizycznych osób szkolonych.

Udostępnij. Podziel się tym.👍