Alfabet Lorma

Alfabet Lorma to swoboda kontaktu z osobami z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu.

Co to jest alfabet Lorma?

Alfabet Lorma, to alfabet osób głuchoniewidomych (mających jednoczesną dysfunkcję wzroku i słuchu). Stworzony został w XIX wieku przez Hieronymusa Lorma. Polega na kreśleniu linii lub stawianiu punktów na dłoni drugiej osoby.

Dla kogo są te szkolenia?

Szkolenia z zakresu alfabetu Lorma przewidziane są dla tych, którzy:

  • chcą zapoznać się z tą metodą komunikacji,
  • chcą nabrać biegłości w jej posługiwaniu się,
  • mają w swoim otoczeniu osoby z jednoczesną dysfunkcją zmysłów wzroku i słuchu i chcą się z nimi porozumieć,
  • pracują jako osoby pierwszego kontaktu w bankach, sklepach, urzędach i innych instytucjach, gdzie potencjalnym klientem są osoby głuchoniewidome,
  • są osobami mającymi problemy jednocześnie ze wzrokiem i słuchem,
  • chcą poznać ciekawą metodę komunikacji.

Kto prowadzi te szkolenia?

Prowadzący szkolenia to osoby doświadczone, kompetentne, wcześniej pracujące z osobami niepełnosprawnymi, a także praktycy przekazywanych umiejętności. Gdy zajęcia odbywają się w grupie, prowadzone są przez dwie osoby, z czego jedna jest głuchoniewidoma.

Jak długo trwa szkolenie?

Czas trwania szkolenia to około 4 godziny. Jednakże może ono trwać nieco krócej lub dłużej. Zależy to od programu oraz możliwości psychofizycznych osób szkolonych.

Lormowanie na plaży w Costa Rei

Udostępnij. Podziel się tym.👍