Szkolenia w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD

Udostępnij. Podziel się tym. :)

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowywanych w ramach programu „Aktywny Samorząd„, na których można się nauczyć obsługi oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, zakupionego w ramach niniejszego programu. Szkolenia te są bezpłatne dla ich uczestników, jeśli otrzymają na nie dofinansowanie.
Prowadzone są one przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, którzy są również praktykami w dziedzinie obsługi komputera z oprogramowaniem odczytu ekranu lub powiększającego jego zawartość, a także sprzętu specjalistycznego, dedykowanego inwalidom wzroku.

Dla kogo są te szkolenia?

Szkolenia w ramach programu „Aktywny Samorząd” skierowane są do osób korzystających z niniejszego programu. Kierowane są one do tych, którzy chcą pogłębić posiadaną wiedzę lub poznać nowoczesne metody nauki i pracy oraz sposoby rozrywki z użyciem komputera, a także nauczyć się obsługi zakupionego w ramach tego programu sprzętu specjalistycznego.

Na jakim poziomie są te szkolenia?

Szkolenia prowadzone są na różnym poziomie zaawansowania – podstawowe, średniozaawansowane, zaawansowane. Programy szkoleń dostosowane są do potrzeb, wymagań i możliwości ich uczestników.

Gdzie odbywają się szkolenia w ramach programu „Aktywny Samorząd”?

Zajęcia w trybie indywidualnym odbywają się na terenie całego kraju w miejscu zamieszkania osób szkolonych.

Kto prowadzi te szkolenia?

Prowadzący to osoby doświadczone, kompetentne, wcześniej pracujące z osobami niepełnosprawnymi, a także praktycy przekazywanych umiejętności. Mogą to także być osoby z niepełnosprawnością wzrokową, co pozwala na przekazywanie praktycznej wiedzy popartej własnym doświadczeniem.
Warto zaznaczyć, że nasi szkoleniowcy potrafią uczyć osoby początkujące w sposób prosty i dla nich zrozumiały, czyli dostosowany do ich możliwości i potrzeb. Podobnież są przygotowani do pracy z uczniami średnio zaawansowanymi i zaawansowanymi.

Jak długo trwa szkolenie?

W ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” jego uczestnik może otrzymać dofinansowanie na szkolenie w wysokości do 2000 zł., a jeśli jest się osobą głuchoniewidomą do 4000 zł.
Za tę kwotę gwarantujemy:

  • 22 godziny dydaktyczne (3-4 dni).
  • W przypadku osób głuchoniewidomych liczba dni i godzin szkolenia jest zwiększona od 50% do 75% w stosunku do powyższego.

Za godzinę dydaktyczną, zgodnie ze stosownymi przepisami, uznaje się 45 minut nauki + 15 minut przerwy. Jednocześnie dopuszcza się łączenie czasu poświęconego nauce, lecz nie więcej niż 90 minut bez przerwy.

Udostępnij. Podziel się tym. :)


Komentarze są zamknięte.