Rezygnacja Pana Jacka Kowiny z funkcji Prezesa Zarządu Fundacji

W dniu 20 stycznia 2017 Pan Jacek Kowina z powodów osobistych zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fundacji Transgresja.


Komentarze są zamknięte.