Organy fundacji

Zgodnie ze statutem organami Fundacji Transgresja są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji Transgresja

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację.

 • Prezes Zarządu:
  Krzysztof Wostal

Rada Fundacji Transgresja

Rada jest organem kontrolnym oraz doradczym Fundacji.

 • Przewodnicząca Rady Fundacji Transgresja:
  Barbara Grześ
 • Członkowie Rady Fundacji Transgresja:
  Agnieszka Majnusz
  Grzegorz Kozłowski


Komentarze są zamknięte.