Fundacja

Fundacja Transgresja powstała w 2017 roku z inicjatywy Krzysztofa Wostala – człowieka głuchoniewidomego, po to, aby wspierać ludzi z niepełnosprawnościami sensorycznymi w przekraczaniu różnych granic, zwłaszcza: biologicznych, społecznych, kulturowych, edukacyjnych i innych, które powstały wskutek ich niepełnosprawności oraz by niwelować granice podziału na świat ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
Poprzez podejmowane przez naszą fundację działania, pragniemy także pokazywać osoby z niepełnosprawnościami jako ludzi pełnych dobrej energii, niosących pomoc innym, będących źródłem inspiracjiKomentarze są zamknięte.